Tratě

Autodromo Internacional de Curitiba
Místo:Východním okraji Curitiba

Nejbliší Letiště:Curitiba "Afonso Pena" (25 km)

Délka 1 kola:3,695 m

Dělka závodu:2 x 14 kol